2
Tahun Dengan PropertyGuru
5
Hartanah untuk Dijual
7
Hartanah untuk Disewa
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Lokasi Felix Beroperasi

Papar Hartanah Sahaja:
5 Dijual
7 Untuk Disewa

5 Dijual, 7 Untuk Disewa

2 Dijual, 4 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Dijual

1 Dijual

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

 Selanjutnya (5) 
Seluruh 8 lokasi ditunjuk
Peta Hanya Papar Hartanah Dengan Alamat Tepat

Lokasi Felix Beroperasi

Hubungi Felix

Hubungi Ejen
Maklum balas