1
Tahun Dengan PropertyGuru
309
Hartanah untuk Dijual
157
Hartanah untuk Disewa
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Lokasi Justin Beroperasi

Papar Hartanah Sahaja:
309 Dijual
157 Untuk Disewa

173 Dijual, 80 Untuk Disewa

5 Dijual

2 Untuk Disewa

18 Dijual, 9 Untuk Disewa

20 Dijual, 11 Untuk Disewa

4 Dijual, 2 Untuk Disewa

3 Dijual, 2 Untuk Disewa

3 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

12 Dijual

6 Dijual

20 Dijual, 1 Untuk Disewa

12 Dijual

6 Dijual

4 Dijual, 5 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

22 Dijual, 2 Untuk Disewa

7 Dijual, 11 Untuk Disewa

4 Untuk Disewa

9 Dijual, 4 Untuk Disewa

12 Dijual, 3 Untuk Disewa

10 Dijual

4 Untuk Disewa

3 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

4 Untuk Disewa

3 Dijual

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

136 Dijual, 76 Untuk Disewa

15 Dijual, 4 Untuk Disewa

14 Dijual

6 Dijual, 1 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

4 Dijual, 6 Untuk Disewa

7 Dijual, 1 Untuk Disewa

4 Dijual

18 Dijual, 9 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

24 Dijual, 2 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

7 Dijual, 12 Untuk Disewa

9 Dijual, 2 Untuk Disewa

6 Dijual, 4 Untuk Disewa

7 Dijual, 3 Untuk Disewa

6 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

6 Dijual

4 Dijual, 2 Untuk Disewa

4 Dijual

3 Untuk Disewa

3 Untuk Disewa

1 Dijual, 1 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

 Selanjutnya (62) 
Seluruh 65 lokasi ditunjuk
Peta Hanya Papar Hartanah Dengan Alamat Tepat

Lokasi Justin Beroperasi

Hubungi Justin

Hubungi Ejen
Maklum balas