1 Answer

askguru expert
Hai Puan/Tuan,

Berdasarkan penyenaraian, ia adalah untuk bilik. Klik pada 'Read More' di bawah bahagian 'Description' untuk maklumat lanjut.

Salam sejahtera,
Pasukan PropertyGuru Read More
0