50 Istilah Pelaburan Hartanah Wajib Tahu Sebelum Melabur!

Pelaburan hartanah, bunyinya saja dah cukup rumit dan menakutkan. Namun jika anda benar-benar nak melabur, pulangan lumayan boleh menjadi milik anda. Siapa yang tak nak kann.. jadi jom kita belajar dulu istilah yang orang selalu guna ni!
pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Click here for English version

 

Pelaburan hartanah adalah antara pilihan popular di Malaysia. Namun, memang tak mudah, banyak benda kena tahu.

Jadi anda perlu dulu memahami semua istilah yang berkait rapat dengan pelaburan ini. Senanglah kalau ada apa-apa nanti.

Adakah anda tahu pulangan sewa dari REIT anda? Apa pula yang dimaksudkan dengan Nisbah Khidmat Hutang (DSR)?

Jangan bimbang, kami sediakan panduan lengkap 50 istilah pelaburan hartanah yang perlu anda tahu ni!

 

1) Pulangan Tahunan

Pulangan tahunan adalah istilah pelaburan yang diguna pakai bagi menggambarkan jangkaan pulangan selama setahun, dengan menggunakan jangka masa pulangan standard.

Ia dapat digunakan untuk mengukur berapa pulangan tahunan purata anda, misalnya, dalam jangka masa tiga tahun. Ia juga boleh dipakai untuk memahami jangkaan jumlah pulangan tahunan, berdasarkan pulangan sebenar dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Sebagai contoh, hartanah anda menawarkan keuntungan sebanyak RM15,000 selama tiga tahun. Maka pulangan tahunan adalah 15,000 dibahagi dengan 3  iaitu RM5,000.

 

2) Penilaian

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Penilaian adalah nama pendek untuk penilaian hartanah. Ia adalah langkah penting untuk memahami nilai pelaburan hartanah.

Bagi menentukan nilai sesuatu hartanah mahupun sebidang tanah, proses penilaian digunakan bagi menentukan kewajaran harga yang tepat selepas diletakkan dalam pasaran untuk dijual.

 

3) Penilaian Bank

Penilaian dari pihak bank ini melibatkan nilai anggaran hartanah tertentu yang dianalisis oleh golongan penilai profesional institusi kewangan tertentu.

Ia memang penting sebab ia akan menentukan jumlah had pinjaman yang mungkin/akan diberikan oleh bank untuk satu-satu hartanah.

Maksudnya, bank akan rujuk penilaian diberikan penilai mereka bagi menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada anda sebagai seorang pembeli.

 

4) Kadar Pinjaman Asas (BLR)

Kadar Pinjaman Asas (BLR) adalah kadar pinjaman rujukan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, berdasarkan kos pinjaman wang antara institusi kewangan.

Sehingga 2015, ia digunakan sebagai panduan rujukan untuk kadar pinjaman, yang mempengaruhi produk pinjaman di pasaran seperti pinjaman rumah.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

5) Kadar Asas

Kadar Asas (BR) adalah kadar faedah yang dirujuk oleh bank, untuk menentukan kadar produk seperti pinjaman rumah.

Sekiranya anda meminjam wang untuk melabur dalam hartanah, BR boleh memberi kesan kepada kadar faedah tersebut!

BR menggantikan BLR sebagai kadar rujukan standard pada tahun 2015. Ia mengambil kira kos pinjaman wang untuk bank, dan kadar faedah minimum yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia.

 

6) Lot Bumi

Lot Bumi adalah salah satu daripada empat jenis tanah utama yang dijual di Malaysia. Hartanah yang dibina di atas kawasan ini hanya boleh dijual atau disewakan kepada warganegara Bumiputera sahaja.

Pilihan pelaburan yang jauh lebih terhad, dan hanya boleh dipertimbangkan untuk warganegara Bumiputera. Permohonan boleh dibuat untuk melepaskan hartanah dari sekatan ini, walaupun ianya agak sukar.

 

7) Pulangan Modal

Pulangan modal adalah istilah yang berkait rapat dengan perbezaan antara nilai hartanah ketika penjualan, berbanding pada waktu pembelian.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Dalam erti kata yang lebih mudah, ia adalah perbezaan berapa yang anda bayar untuk hartanah dan pada ketika anda menjualnya semula. Ini adalah pertimbangan pelaburan yang perlu dibuat yang tak mengambil kira faktor tertentu lain seperti pulangan sewa.

Keuntungan dari pulangan modal adalah aspek penting dalam pelaburan hartanah, namun ia seharusnya diseimbangkan dengan kadar inflasi yang dapat menurunkan nilai keuntungan 'nyata', serta jumlah wang yang anda belanjakan untuk memiliki dan menyelenggara hartanah.

 

8) Laporan CCRIS

Sistem Maklumat Rujukan Kredit Berpusat (CCRIS) adalah sistem yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) yang bertindak sebagai sistem laporan kredit berpusat dan standard untuk bakal peminjam di Malaysia.

Pada waktu anda meminjam wang untuk hal berkaitan pelaburan hartanah dan pinjaman perumahan, laporan CCRIS ini akan diminta oleh oleh institusi kewangan untuk memeriksa 'kelayakan kredit' anda.

Asasnya, ia adalah kad skor yang menunjukkan prestasi keupayaan anda dalam membayar balik sebarang pinjaman!

 

9) Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC)

Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) adalah dokumen penting yang berkaitan dengan pemindahan hakmilik ketika membeli atau menjual hartanah.

Apabila mana-mana hartanah sudah siap, ditandatangan dan selamat untuk didiami, CCC akan dikeluarkan selepas dinilai dan diserahkan oleh ahli profesional yang dikenali sebagai Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP).

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

10) Perjanjian

Perjanjian adalah syarat atau perjanjian yang tercatat seperti Perjanjian Jual Beli (SPA), yang menawarkan syarat-syarat tertentu kepada pemilik.

Ianya merangkumi elemen seperti sekatan bagaimana dan bila anda boleh menjual hartanah. Adalah penting sebagai seorang pelabur untuk memahami konsep perjanjian.

Ini kerana ia boleh menghadkan nilai yang boleh anda dapat hasil dari hartanah tersebut jika pembangunan dihadkan atau wujud sekatan penjualan semula.

 

11) Skor CTOS

Lebih kurang laporan CCRIS juga, skor CTOS adalah analisis yang dijalankan oleh agensi penilaian kredit CTOS untuk menilai sejarah kewangan anda. Ia sering kali digunakan oleh pihak bank dan institusi kewangan lain bagi memeriksa kelayakan kredit bakal peminjam termasuklah pemohon  pinjaman perumahan.

 

12) Nisbah Khidmat Hutang (DSR)

Nisbah Khidmat Hutang (DSR) adalah  kaedah yang digunakan oleh pihak bank untuk menilai kemampuan anda membayar hutang, aspek penting untuk pinjaman diluluskan.

Ia menggabungkan penilaian pendapatan bersih bulanan dengan jumlah hutang semasa yang anda bayar.  Tujuannya supaya bank faham tentang keadaan kewangan semasa anda.

Ringkasnya: Ia adalah kira-kira yang digunakan oleh bank untuk menentukan jumlah pinjaman rumah berdasarkan kemampuan anda untuk membayar balik.  

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

13) Surat Ikatan Penyerahan Hak (DOA)

Surat Ikatan Penyerahan Hak (DOA) adalah dokumen yang digunakan untuk memindahkan hakmilik hartanah antara dua belah pihak.

Ini bagi mengesahkan bahawa pemberi hak (pemilik hartanah pada masa itu) memindahkan hakmilik kepada penerima hak (yang akan memperoleh hartanah).

Dokumen pemindahan undang-undang ini digunakan dalam kes di mana Memorandum Pemindahan (MOT) tidak dapat digunakan, kerana status terkini hakmilik sekarang.

 

14) Pegangan Bebas

Pegangan bebas adalah salah satu daripada empat jenis tanah utama di Malaysia. Ia adalah jenis tanah di mana pemilikan tidak mempunyai tarikh luput, dan menjadi milik pemiliknya buat selama-lamanya.

Dalam istilah pelaburan, maksudnya tidak ada potensi penurunan nilai yang berkait dengan jangka masa pemilikan. Tanah milik bebas boleh diambil alih oleh kerajaan secara paksa, tetapi sangat jarang berlaku.

 

15) Pinjaman Rumah

Pinjaman rumah adalah pinjaman yang dimohon dari pihak bank atau institusi kewangan untuk membantu anda membeli harta tanah. Ianya tertakluk kepada beberapa perkara penting; contohnya pemeriksaan kredit dan penilaian untuk memastikan kemampuan anda membayar.

Jumlah keseluruhan yang boleh anda pinjam dihadkan pada 90% daripada penilaian hartanah yang dinilai pihak bank untuk rumah pertama anda, walaupun ia dikurangkan untuk pembelian rumah berikutnya.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

16) Beli-Rumah-Dan-Jual-Kembali (House Flippers)

Istilah ini digunakan pelabur yang membeli rumah lama (usang) dengan harga rendah, kemudian menghias, mengubah suai, dan membaiki, untuk dijual semula dengan harga yang lebih tinggi.

Pada dasarnya mereka membeli dengan harga yang rendah, membelanjakan sedikit bajet untuk ‘upgrade’ rumah tersebut, dengan harapan rumah tersebut dapat dijual bagi mendapatkan keuntungan (relatif) dalam masa yang singkat!

PropertyGuru Tip
Ingat! Tiada satu pun pelaburan yang dijamin. Pelaburan hartanah adalah peluang berharga dan sering menguntungkan, tetapi ia juga berisiko. Anda harus selalu meneliti dan memahami implikasi sepenuhnya sekiranya pelaburan hartanah tidak menjadi, atau jika ianya berjaya. Sekiranya anda tidak pasti dengan pilihan yang anda ada, terus dapatkan nasihat dari profesional yang berkelayakan.

 

17) Hakmilik Individu

Hakmilik Individu adalah dokumen hakmilik yang dikeluarkan untuk pemilik tunggal ke atas sebidang tanah, tanpa tanggungjawab pemilikan bersama. Biasanya ia merangkumi hartanah popular seperti rumah teres, rumah berkembar, dan banglo.

 

18) Pelabur Institusi

Istilah yang merujuk kepada institusi besar seperti bank, pengurus bon, dan dana pencen, yang memiliki kepentingan besar dalam pasaran hartanah.

Institusi besar ini cenderung menggunakan sekumpulan wang dari pelabur mereka sendiri, kemudian melabur dalam pelbagai instrumen kewangan, untuk mendapatkan pulangan pelaburan tersebut.

Memandangkan hartanah sering dilihat sebagai aset yang boleh dipercayai dan menguntungkan, peranan pelabur institusi dalam industri hartanah dilihat sangat besar.

 

19) Hakmilik Tanah

Hakmilik Tanah atau dipanggil geran adalah dokumen undang-undang yang menentukan pemilikan sebidang tanah atau kawasan tertentu. Ia adalah istilah umum yang merangkumi Hakmilik Individu, Hakmilik Strata dan lain-lain.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Salinan hakmilik tanah disimpan oleh pihak Pejabat Tanah pihak berkuasa negeri yang berkenaan. Sebagai pelabur hartanah, anda seharusnya arif dalam proses menilai dan mengakses Hakmilik Tanah.

 

20) Pegangan Pajakan

Pegangan pajakan adalah salah satu daripada empat jenis tanah utama yang dijual di Malaysia. Ia merupakan tanah yang 'disewa' dari pihak berkuasa tempatan.

Hartanah yang dijual di bawah pegangan pajak mempunyai jangka waktu sewa maksimum, kebiasaannya 99 tahun, dan kemudian hakmiliknya diserahkan kepada Kerajaan Negeri.

Pelabur dilihat cenderung untuk berhati-hati dalam pelaburan pegangan pajak dengan pajakan kurang dari 20 tahun. Pembaharuan pajakan boleh dilakukan untuk melanjutkan tempoh pajakan ini.

 

21) Yuran Undang-Undang

Yuran undang-undang merujuk kepada semua pembayaran wajib kepada profesional undang-undang, untuk bantuan profesional dalam proses pembelian atau penjualan hartanah.

Yuran ini diatur oleh undang-undang, dan merupakan pembiayaan yang ditentukan dengan jelas seperti yang dinyatakan dalam Perintah Saraan Peguam Cara.

Sebagai seorang pelabur hartanah, kos yuran undang-undang adalah salah satu faktor yang mesti disertakan dalam keseluruhan pulangan pelaburan.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

22) Surat Tawaran

Surat Tawaran adalah komitmen bertulis oleh pembeli kepada pemilik atau pemaju hartanah, yang menyatakan niat untuk membeli harta tersebut.

Ia biasanya disertakan dengan deposit atau duit cengkeram sebanyak 1% -2%. Ia juga disebut Surat Niat untuk Membeli.

 

23) Perjanjian Pinjaman

Perjanjian Pinjaman adalah dokumen rasmi antara bank atau institusi kewangan (pemberi pinjaman) dan pembeli rumah (peminjam) berdasarkan terma dan syarat pinjaman yang ditentukan.

Ia merangkumi beberapa elemen utama seperti jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, syarat pembayaran balik, dan nama individu yang bertanggungjawab untuk membuat pembayaran.

 

24) Pembayaran Pinjaman

Pembayaran pinjaman adalah istilah yang digunakan merujuk kepada persetujuan dan pemberian pinjaman di dalam pasaran hartanah.

Kadar pengeluaran pinjaman bank sering dinilai bagi memahami bagaimana pinjaman rumah dapat diakses, pada waktu-waktu tertentu.  

PGMY_No_1

 

25) Tempoh Pinjaman

Tempoh pinjaman merujuk kepada penetapan jangka masa pinjaman yang dipersetujui. Pada asasnya, ia menentukan jumlah tahun anda perlu membayar balik pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman.

 

26) Tempoh Terkunci

Tempoh terkunci adalah tempoh yang ditetapkan selepas pembelian hartanah di mana pemiliknya dilarang untuk menjual harta itu. Jika berlaku, penalti (denda) akan dikenakan.

Dalam tempoh ini, ia boleh menghalang pelabur jangka pendek untuk membeli-dan-menjual-semula rumah atau menjualnya dengan cepat.

Pinjaman rumah sering menentukan penalti kewangan untuk tempoh terkunci, di mana penjual mesti membayar denda berdasarkan perjanjian pinjaman mereka.

Beberapa jenis hartanah khas, seperti harta tanah PR1MA, secara eksklusif melarang penjualan mana-mana unit dalam jangka masa yang ditetapkan.

 

27) Pelabur Jangka Masa Panjang

Adalah pelabur hartanah yang beroperasi untuk jangka masa pelaburan yang lebih lama, selalunya bertahun-tahun atau beberapa dekad.

Daripada membeli rumah lama, mengubah suai dan menjualnya secepat mungkin, pelabur jangka panjang mencari hartanah dengan pulangan modal yang baik dalam jangka masa yang panjang, serta potensi sewa yang besar untuk memastikan aliran pendapatan yang berterusan.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

28) Margin Pembiayaan

Margin pembiayaan atau adakala disebut nisbah Pinjaman-kepada-Nilai (LTV) adalah penilaian risiko pinjaman yang dilakukan oleh institusi kewangan sebelum tawaran pinjaman diberikan.

Ia akan menentukan jumlah pinjaman rumah yang akan ditawarkan, sehingga maksimum 90% dari jumlah penilaian hartanah.

 

29) Hakmilik Induk

Hakmilik induk adalah hakmilik yang dikeluarkan semasa fasa pembinaan dan pembangunan sesebuah hartanah.

Ia akan dikeluarkan selepas pemaju diberikan keizinan untuk membangunkan tanah, yang merangkumi pemilikan seluruh bidang tanah yang sedang dibangunkan.

Ia turut memberikan hak untuk menjual lot individu di atas tanah itu menerusi Hakmilik Strata atau Hakmilik Individu.

 

30) Memorandum Pemindahan (MOT)

Memorandum Pemindahan adalah dokumen undang-undang yang melibatkan pertukaran hak milik hartanah.

Menandatangani MOT adalah pengesahan pemindahan hak milik sah secara undang-undang dan merupakan langkah terakhir dalam proses pemindahan.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

31) Jaminan Jangka Tahap Gadai Janji (MLTA)

Jaminan Jangka Tahap Gadai Janji (MLTA) adalah sejenis insurans nyawa yang sering digunakan untuk melindungi nilai pinjaman rumah, sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.

MLTA adalah tahap nilai perlindungan, dengan jumlah keseluruhan yang diinsuranskan kekal sama sepanjang pelan ini.

Ketika tuntutan, pembayaran akan dibayar kepada bank yang mengeluarkan pinjaman rumah, dan bakinya dibayar terus kepada penerima faedah insurans.

 

32) Takaful Jangka Tahap Gadai Janji (MLTT)

Takaful Jangka Tahap Gadai janji (MLTT) adalah versi Jaminan Jangka Tahap Gadai Janji (MLTA) yang patuh syariah, atau ‘Takaful’.

Seperti MLTA, tahap nilai perlindungan tetap sama sepanjang tempoh ini. Sekiranya berlaku tuntutan, baki nilai pinjaman rumah akan dibayar kepada institusi kewangan, dan baki jumlahnya dibayar kepada penerima yang dinamakan.

 

33) Jaminan Tempoh Pengurangan Gadai Janji (MRTA)

Jaminan Tempoh Pengurangan Gadai Janji (MRTA) adalah sejenis insurans hayat yang sering digunakan bagi melindungi nilai pinjaman rumah, sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

MRTA akan membayar jumlah perlindungan yang semakin berkurangan dari semasa ke semasa, dengan jumlah nilai pembayaran pada waktu tertentu akan diselaraskan dengan jumlah nilai tertunggak pinjaman perumahan.

Ia dibayar terus kepada bank yang memegang pinjaman rumah, tanpa sebarang jumlah tambahan dibayar kepada penerima yang dinamakan.

 

34) Takaful Bertempoh Gadai Janji Berkurangan (MRTT)

Takaful Bertempoh Gadai Janji Berkurangan (MRTT) adalah versi patuh syariah, atau ‘Takaful’, Jaminan Tempoh Pengurangan Gadai Janji (MRTA).

Nilai tertunggak perlindungan MRTT akan berkurangan sepanjang pelan ini, dan dirancang untuk menandingi jumlah nilai pinjaman perumahan yang belum dijelaskan semasa ia dilunaskan.

Ketika tuntutan, perlindungan MRTT akan membayar terus kepada institusi kewangan yang memegang pinjaman perumahan.

 

35) Kadar Dasar Semalaman (OPR)

Kadar Dasar Semalaman (OPR) adalah kadar pinjaman utama yang digunakan oleh bank. Ia menggambarkan kadar faedah yang akan dikenakan oleh bank untuk pinjaman semalaman.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Kaedah ini sering dilakukan untuk mengimbangi perubahan tahap simpanan tunai yang dimiliki institusi kewangan ini.

OPR memainkan peranan besar dalam kos utama peminjaman wang di Malaysia, yang akan mempengaruhi kadar faedah yang perlu dibayar pembeli atau pelabur rumah.

 

36) Bayaran Berperingkat

Bayaran Berperingkat adalah istilah yang berkaitan dengan jadual pembayaran hartanah yang sedang dalam pembinaan di Malaysia.

Dalam perjanjian pembelian, pembeli hartanah bertanggungjawab untuk membuat pembayaran khusus pada tarikh siap yang dah ditentukan.

Pada dasarnya ia adalah jadual pembayaran beransur-ansur dari waktu menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA) sehingga 18 bulan setelah Kekosongan Kosong (VP) diserahkan kepada pembeli.

 

37) Spekulator Hartanah

Spekulator Hartanah adalah istilah umum yang digunakan bagi individu yang melabur di pasaran hartanah dengan tujuan untuk mengaut untung.

Pada dasarnya, ia bermaksud membeli hartanah dengan harapan dan kemudiannya menjualnya untuk dapat duit.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Kebiasaannya istilah 'spekulator' digunakan bagi merujuk mereka yang membeli hartanah pada nilai rendah, dengan ramalan bahawa nilainya akan meningkat disebabkan perubahan pasaran.

Istilah ini boleh digunakan untuk mana-mana pelabur hartanah yang ingin membeli dan menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

 

38) Ejen Hartanah (REA)

Ejen Hartanah (REA) adalah ejen bertauliah yang dilesenkan untuk beroperasi di dalam industri harta tanah Malaysia, selepas menamatkan kursus selama dua tahun dan memperoleh Diploma Agensi Hartanah dari Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH).

Mereka kemudiannya akan melengkapkan kelayakan melalui latihan praktikal selama dua tahun, di bawah REA. REA dibenarkan secara sah untuk membuka agensi hartanah mereka sendiri, dan menggaji sehingga 50 REN.

 

39) Amanah Pelaburan Harta Tanah (REIT)

Amanah Pelaburan Hartatanah (REIT) adalah jenis pelaburan khuhus yang sering digunakan pelabur yang ingin mendapatkan akses ke industri hartanah tanpa membeli sebarang hartanah secara langsung.

REIT adalah gabungan pelaburan di mana pelabur yang berbeza membeli dana, dengan dana itu sendiri digunakan untuk membeli, menyewa, dan mengendalikan hartanah untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

Ini dapat memberikan akses kepada pulangan pelaburan bernilai tinggi tanpa risiko langsung pemilikan hartanah, tetapi pelabur kurang kawalan terhadap pelaburan tersebut.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

40) Perunding Hartanah (REN)

Perunding Hartanah (REN) adalah golongan profesional pasaran hartanah dengan akreditasi yang membolehkan mereka bekerja di industri hartanah Malaysia.

Mereka mesti menghadiri kursus selama dua hari yang dikenali sebagai ‘Sijil Perunding Hartanah', dan kemudiannya layak untuk didaftarkan di bawah LPPEH dan mencari pekerjaan di bawah REA yang berlesen.

 

41) Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT)

Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) adalah sejenis cukai yang dikenakan untuk keuntungan yang diperoleh daripada menjual hartanah di Malaysia.

RPGT hanya terpakai untuk penjualan hartanah di mana harga jualannya lebih tinggi daripada harga pembelian asal.

Ini adalah pertimbangan yang sangat penting bagi para pelabur, kerana RPGT dapat merosakkan keuntungan dari pulangan modal jika tidak dinilai dengan teliti.

Kadar RPGT berbeza mengikut jenis penjual seperti syarikat, individu, atau pemilik asing, dan dinilai berdasarkan tempoh pemilikan hartanah.

Terdapat beberapa pengecualian bergantung kepada keadaan anda, tetapi kebanyakannya berkait rapat dengan penjualan atau pemindahan sekali sahaja untuk tujuan kekeluargaan, dan kurang diguna pakai untuk pelabur dengan jumlah urus niaga hartanah yang lebih tinggi.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

42) Hasil Sewa

Hasil sewa adalah istilah penting yang digunakan untuk menggambarkan pulangan pelaburan yang diterima dari hartanah yang disewa.

Ianya diukur sebagai pendapatan yang anda perolehi dari hartanah berbanding harga yang anda bayar untuk beli.

Sekiranya anda membeli hartanah dengan harga RM100,000 dan menyewanya pada harga RM5,000 setahun, maka hasil sewa anda adalah 5%.

Ini bukan keuntungan bersih, kerana anda juga harus mengambil kira kos penyelenggaraan harta itu.

 

43) Pulangan Pelaburan (ROI)

Pulangan Pelaburan (ROI) adalah istilah penting buat mana-mana pelabur hartanah yang serius. Ia bermaksud keseluruhan keuntungan yang diperoleh daripada hasil pelaburan tertentu.

Dalam industri hartanah, ia dapat digunakan untuk menerangkan jumlah keuntungan yang diperoleh melalui transaksi rumah, dengan membandingkan harga penjualan hartanah dengan harga pembelian asal, serta pendapatan sewa sepanjang tempoh ini.

ROI yang sebenar-benarnya juga harus mempertimbangkan kos inflasi selama tempoh ini, serta semua pembiayaan tambahan yang berkaitan dengan pemilikan rumah seperti penyelenggaraan, yuran undang-undang, dan cukai.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

 

44) Perjanjian Jual Beli (SPA)

Perjanjian Jual Beli (SPA) adalah dokumen yang sangat penting bagi menentukan syarat penjualan rumah.

Ianya adalah kontrak yang mengikat secara sah pembeli dan penjual yang mengesahkan persetujuan syarat-syarat bersama seperti kaedah pembayaran, tempoh tanggungan kecacatan, keadaan hartanah, lekapan dan kelengkapan, dan klausa lain yang berkaitan.

 

45) Pelabur Jangka Masa Pendek

Pelabur jangka masa pendek merujuk kepada pelabur yang membeli hartanah dengan tujuan membuat pulangan pelaburan dalam masa yang singkat.

Konsep umumnya adalah membeli hartanah dengan harga yang rendah, dan kemudiannya menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dalam jangka masa yang singkat.

Ini termasuk ‘house flippers’, yang secara langsung mensasarkan hartanah yang boleh diubah suai / diperbaiki dengan cepat.

 

46) Duti Setem

Duti setem merujuk kepada bayaran yang dibayar untuk 'mengecop' dokumen sah bagi membuktikan kesahihannya.

Ini adalah syarat wajib bagi instrumen pemindahan penjualan hartanah dan perjanjian pinjaman. Setem dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

 

47) Hakmilik Strata

Hakmilik Strata adalah sejenis dokumen undang-undang yang dikeluarkan untuk satu petak hartanah dengan pemilikan individu, sebagai bahagian dari pembangunan yang lebih besar yang merangkumi kawasan pemilikan bersama.

pinjaman perumahan, pelaburan hartanah, perjanjian jual beli, spa, ejen hartanah, amanah pelaburan hartanah, reits

Ia biasanya melibatkan hartanah seperti pangsapuri dan kondominium dalam pembangunan dengan kawasan pemilikan bersama.

 

48) Pasaran Subsale

Pasaran subsale merujuk kepada sektor pasaran hartanah di mana pembeli membeli hartanah dari pemilik semasa yang menjual semula hartanah "terpakai".

Ia merujuk kawasan yang menguntungkan untuk pelaburan hartanah, terutamanya bagi pelabur jangka pendek, sekaligus memberikan peluang untuk membeli rumah yang dinilai rendah atau usang, kemudian memperbaikinya untuk di jual semula bagi mendapatkan keuntungan.

 

49) Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH)

Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH) adalah badan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk mengatur tingkah laku profesional dalam industri hartanah seperti REA, REN, penilai, pengurus hartanah, dan ejen hartanah.

Ia mengekalkan pelbagai fungsi pasaran utama seperti perkhidmatan penilaian, daftar penilai yang diakreditasi, pengurus hartanah, agensi hartanah, dan fungsi profesional utama yang lain.

 

50) Notis Pemilikan Kosong (VP)

Notis Pemilikan Kosong adalah dokumen yang dikeluarkan untuk mengesahkan pemilikan telah diserahkan kepada pembeli hartanah dari pemaju.

Ia disusuli Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan, yang mengesahkan hartanah itu sesuai untuk didiami. VP pada dasarnya menyatakan bahawa rumah itu sudah siap dan sedia untuk diduduki pemilik baru.

Selamat melabur!

 

Panduan Relevan

Read Next

Tools & Calculators
Home Loan Pre Approval Icon
Avoid home loan rejection. Get pre-approved by PropertyGuru and purchase your dream home – quickly!
Affordability Calculator Icon
Thinking of buying a property in Malaysia? Use our affordability calculator to estimate what you can comfortably spend on your new home.
Loan Comparision Icon
Find the best home loan for your dream home.

Get expert advice for every question you can think of!

Explore AskGuru and gain exclusive access to thousands of answers from our expert and agent community. 💬⭐👍

Feedback