11
Tahun Dengan PropertyGuru
78
Hartanah untuk Dijual
49
Hartanah untuk Disewa
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Lokasi Henry Beroperasi

Papar Hartanah Sahaja:
78 Dijual
49 Untuk Disewa

78 Dijual, 49 Untuk Disewa

14 Dijual, 1 Untuk Disewa

6 Dijual, 5 Untuk Disewa

8 Dijual, 2 Untuk Disewa

5 Dijual, 1 Untuk Disewa

4 Dijual

3 Dijual, 1 Untuk Disewa

3 Untuk Disewa

2 Dijual, 1 Untuk Disewa

1 Dijual, 2 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Dijual

1 Dijual

1 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

11 Dijual, 10 Untuk Disewa

2 Dijual, 3 Untuk Disewa

3 Dijual, 1 Untuk Disewa

2 Dijual, 2 Untuk Disewa

2 Dijual

1 Dijual

1 Dijual

1 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Dijual

1 Dijual

1 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Dijual

2 Dijual, 2 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Untuk Disewa

6 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Dijual

 Selanjutnya (35) 
Seluruh 38 lokasi ditunjuk
Peta Hanya Papar Hartanah Dengan Alamat Tepat

Lokasi Henry Beroperasi