2
Tahun Dengan PropertyGuru
12
Hartanah untuk Dijual
20
Hartanah untuk Disewa
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Lokasi James Beroperasi

Papar Hartanah Sahaja:
12 Dijual
20 Untuk Disewa

9 Dijual, 9 Untuk Disewa

3 Dijual, 6 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Dijual

1 Dijual

1 Dijual, 2 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Dijual

3 Dijual, 11 Untuk Disewa

2 Dijual, 2 Untuk Disewa

1 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

3 Untuk Disewa

1 Dijual

1 Untuk Disewa

2 Untuk Disewa

 Selanjutnya (14) 
Seluruh 17 lokasi ditunjuk
Peta Hanya Papar Hartanah Dengan Alamat Tepat

Lokasi James Beroperasi

Hubungi James

Hubungi Ejen
Maklum balas