Apa Itu Penyata Tebus Hutang, Dan Mengapa Saya Mungkin Memerlukannya?

PropertyGuru Editorial Team
Apa Itu Penyata Tebus Hutang, Dan Mengapa Saya Mungkin Memerlukannya?
Anda janganlah mula teruja dan berfikir yang dokumen ini datangnya daripada organisasi agama yang boleh menghapus dosa-dosa lalu. Tidak ya (sama sekali tidak)!
Penyata tebus hutang sebenarnya adalah dokumen sah yang selalunya diperlukan apabila anda terlibat dengan proses pembelian/penjualan hartanah.
Jom lihat secara lebih dekat pada penyata ni, dan mengapa ia memberi impak yang besar kepada anda.

Apa Itu Penyata Tebus Hutang?

Penyata tebus hutang, atau juga dikenali sebagai surat tebus hutang, adalah penyata rasmi yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Tips PropertyGuru

Penyata tebus hutang/penyata baki hutang, apabila diterjemahkan ke Bahasa Inggeris, ialah ‘Redemption Letter’.

Ia memaklumkan peminjam akan jumlah baki belum dijelaskan, yang perlu dibayar jika dia berhajat untuk menyelesaikan kemudahan pinjamannya secara sekaligus!
Baki belum dijelaskan inilah yang dinamakan ‘jumlah penebusan’, dan biasanya ia merangkumi kadar faedah, caj dan/atau penalti (jika ada lah).
Penyata-Tebus-Hutang-1
Semua ni akan dikira sehingga tarikh pembayaran yang telah ditetapkan. Kebiasaannya, bank akan mengenakan caj pentadbiran untuk setiap permohonan mengeluarkan penyata tebus hutang.

Bila Saya Perlu Dapatkan Penyata Tebus Hutang?

Jika anda seorang peminjam yang bercadang untuk melangsaikan pinjaman perumahanan lebih awal dari tarikh akhir, anda boleh memohon penyata tebus hutang ini daripada pihak bank.
Selain itu, penyata tebus hutang juga boleh diminta apabila berlakunya transaksi hartanah. Penjual atau pemilik rumah boleh meminta pihak bank mengeluarkannya, jika rumah terbabit masih di bawah pembiayaan bank.
Ini supaya pinjaman perumahan dapat dilunaskan sebelum perjanjian baru dimeterai, dan rumah terbabit dilepaskan daripada menjadi cagaran kepada bank si penjual.

Tips PropertyGuru

Cagaran adalah bentuk jaminan yang diperlukan oleh pihak bank daripada individu yang ingin mengambil pinjaman. Jadi, sekiranya individu terbabit tiba-tiba menghentikan pembayarannya, institusi kewangan boleh merampas hartanah terbabit untuk melunaskan baki pinjaman.

Tetapi, Mengapa Perlu Menebus Pinjaman Penjual?

Ketika seseorang membeli kediaman daripada pemaju, kebanyakan mereka akan membuat pinjaman perumahan daripada bank pilihannya sendiri.
Sebagai jaminan untuk pinjaman perumahan tersebut, kebiasaannya rumah terbabit akan dicagarkan kepada bank (jika itu adalah aset dengan hak milik), dalam bentuk tuntutan undang-undang.
Untuk kediaman yang mempunyai hakmilik induk, memandangkan tiada hak milik individu atau strata yang boleh dikenakan, penjual akan menandatangani surat ikatan penyerahan hak (atau juga dikenali sebagai ‘Deed of Assignment (DOA)’ dalam Bahasa Inggeris).
Penyata-Tebus-Hutang-2
Langkah ini, secara ringkasnya, akan menyerahkan hak, pemilikan dan kepentingan di bawah hartanah kepada pihak bank. Sudah tentu pihak bank juga memerlukan perlindungan tau!
Hakikatnya, tuntutan undang-undang atau surat ikatan penyerahan hak ni akan memberi kuasa kepada pihak bank untuk menjual aset terbabit, JIKA peminjam gagal membayar ansuran pinjaman tepat pada waktunya.
Oleh itu, untuk seseorang individu menjual hartanah tanpa sebarang bebanan, adalah penting untuk melangsaikan baki pinjaman perumahan, dan menebus rumah tersebut daripada pihak bank.

Tips PropertyGuru

Perkataan ‘bebanan’ di atas merujuk kepada situasi di mana pihak lain memegang hak dan/atau punya tuntutan terhadap hartanah, bahkan penggunaan aset terbabit.

Jika tidak, bank si penjual tidak akan melepaskan status cagaran, agar rumah itu dapat dipindahkan secara rasmi kepada si pembeli.

Siapa Yang Boleh Memohon Penyata Tebus Hutang?

Mereka yang ingin menjual rumah boleh membuat permohonan, sekiranya dia adalah penama untuk pinjaman perumahan terbabit.
Sekiranya seorang peguam mewakili penjual untuk transaksi jualan, maka peguam terbabit boleh mengemukakan permohonan untuk mendapatkan penyata tebus hutang. Tetapi ada satu syarat!
Penjual perlu mengeluarkan surat kebenaran yang memberikan kuasa kepada peguam untuk bertindak bagi pihaknya.
Penyata-Tebus-Hutang-3
Ini kerana penyataan tebus hutang mengandungi maklumat peribadi dan butiran akaun. Bank tidak akan sewenang-wenangnya mendedahkan maklumat ini kepada pihak ketiga, tanpa kebenaran dan arahan yang jelas.
Jika anda adalah pembeli rumah, bolehlah minta si penjual menyediakan satu salinan penyata tebus hutang, seandainya rumah terbabit masih terikat dengan pinjaman perumahan.
Ingat! BUKAN tugas atau kewajiban anda untuk meminta penyata tebus hutang daripada bank si penjual.

Bagaimana Penyata Tebus Hutang Berfungsi?

Sebenarnya, ia bergantung kepada pihak bank! Sesetengah bank akan mengeluarkan penyata tebus hutang dengan jumlah penebusan berbeza yang akan dibayar pada tiga tarikh berlainan. Sebagai contoh:
Penyata tebus hutang bertarikh 1 Jun
Jumlah penebusan yang perlu dibayar pada:
  • 1 Julai: RM100,000
  • 1 Ogos: RM105,000
  • 1 September: RM110,000
Jumlah yang dinyatakan di atas berbeza kerana kadar faedah dan caj yang dikenakan dikira sehingga setiap tarikh masing-masing.
Terdapat juga sesetengah bank yang mengeluarkan penyata tebus hutang dengan hanya satu jumlah yang perlu dibayar sebelum tarikh yang telah ditetapkan, bergantung kepada amalan bank dan juga arahan si penjual.
Penyata-Tebus-Hutang-4
Sekiranya jumlah penebusan tidak dibayar pada tarikh yang ditetapkan, penyata tebus hutang akan terbatal. Dalam situasi ini, permohonan baru perlu dilakukan.
Apabila membuat permohonan, kebiasaannya penjual akan mengarahkan pihak bank menghantar penyata tebus hutang terus kepada pembeli, sekiranya pembelian dibuat secara tunai.
Setelah menerima penyata tebus hutang tu, peguam si pembeli yang memegang baki wang belian akan menggunakan sebahagian daripada baki tersebut untuk membayar jumlah penebusan.
Jika terdapat sebarang baki di bawah harga pembelian, ia akan diberikan kepada vendor mengikut syarat-syarat Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA).
Sekiranya pembeli mendapatkan pinjaman perumahan, jadi penyata tebus hutang akan dihantar kepada bank si pembeli.
Sebaik menerima penyata tebus hutang ni, bank si pembeli akan mengagihkan wang daripada pinjaman untuk membayar jumlah penebusan di bank si penjual.
Secara ringkasnya: Untuk transaksi hartanah, kebiasaannya penjual atau peguam si penjual yang akan mengemukakan permohonan penyata tebus hutang kepada pihak bank.
—–
Allen Khor adalah peguam bela dan peguam cara di Messrs Allen Khor & Partners. Bidang kepakarannya termasuklah pemindahan hartanah, litigasi sivil, penceraian, probet, dan pentadbiran. Anda boleh menghubungi firma ini di 012-283 0656.
*Kolum ini adalah buat maklumat anda sahaja dan tidak perlu dikira sebagai nasihat undang-undang bagi keperluan anda yang spesifik. Ia tidak boleh menyatakan segala risiko dan faktor-faktor lain yang perlu untuk menilai satu-satu situasi tertentu. Anda sepatutnya mencari dan mendapatkan khidmat profesional bagi situasi dan keperluan anda yang spesifik.
Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. PropertyGuru International (Malaysia) tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak seharusnya menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.