LPPSA - 4 Perkara Anda Perlu Tahu!

PropertyGuru Editorial Team
LPPSA - 4 Perkara Anda Perlu Tahu!
Sebenarnya masih ramai rakyat Malaysia yang bergelut untuk memiliki rumah sendiri, baik pekerja dari sektor kerajaan ataupun swasta.
Memang ada pelbagai jenis pinjaman perumahan dan inisiatif kerajaan yang ada di luar sana untuk membantu semua pembeli rumah.
Tetapi kali ini, kami ingin mengupas tentang membeli rumah menggunakan pinjaman perumahan kerajaan bagi penjawat awam.
Berdasarkan laporan Berita Harian, Presiden CUEPACS (Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam) mengatakan masih ramai penjawat awam yang belum memiliki kediaman sendiri.
Kesimpulannya, ada kemungkinan masih ramai kakitangan kerajaan yang tidak mengetahui tentang pinjaman perumahan kerajaan yang telah dicipta khas untuk mereka ini.
Menggunakan panduan di bawah, anda akan mendapat maklumat penting tentang pinjaman perumahan kerajaan iaitu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), manfaat daripada pinjaman, bagaimana pinjaman tersebut berfungsi dan kelayakan untuk memohon.
pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

Tentang Pinjaman Perumahan LPPSA

1) Latar belakang

LPPSA yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) telah ditubuhkan sejak tahun 2016.
Ia adalah badan berkanun yang bertanggungjawab menguruskan pembiayaan perumahan bagi sektor awam.
Setiap tahun LPPSA telah meluluskan hampir 40,000 permohonan dengan kadar penolakan yang rendah.
Buat masa ini, RM9-10 bilion setahun telah dikeluarkan oleh LPPSA untuk pinjaman perumahan kepada penjawat awam, dan untuk tahun ini mereka menyasarkan jumlah pembiayaan sehingga RM12 bilion.
Terdapat tujuh jenis pinjaman yang disediakan oleh LPPSA, iaitu:
Jenis I
Membeli rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap
Jenis II
Membina rumah di atas tanah sendiri
Jenis III
Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan
Jenis IV
Membeli tanah dengan tujuan membina rumah
Jenis V
Menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank / institusi kewangan
Jenis VI
Membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman BPP / LPPSA
Jenis VII
Membuat kerja ubahsuai atas rumah atau petak rumah kediaman
pinjaman-perumahan-kerajaan3
Di laman web rasmi LPPSA, anda boleh dapatkan lebih banyak maklumat mengenai cara membuat permohonan pembiayaan, pengiraan dan pembayaran, serta iklan tender/sebut harga.
Pengguna juga boleh menggunakan perkhidmatan atas talian yang disediakan seperti portal semakan bayaran, portal permohonan pembiayaan, dan portal lelong untuk memudahkan pencarian rumah idaman!

2) Manfaat pinjaman

Pelbagai kelebihan pinjaman perumahan kerajaan boleh dinikmati oleh penjawat awam antaranya adalah:
Marjin pembiayaan
 • Sehingga 100%
Kadar faedah
 • 4%
Bilangan pembiayaan
 • Layak untuk pembiayaan kedua jika yang pertama selesai bayar
Ansuran bulanan
 • Tidak lebih 50% gaji pokok
Tempoh pinjaman
 • Pinjaman pertama 30 tahun
 • Pinjaman kedua 25 tahun
Had umur
 • Hingga 90 tahun
Kelebihan faedah
 • Faedah atas baki pinjaman
 • Ikut kaedah baki berkurangan
 • Faedah akan berkurangan setiap bulan
Selain itu, terdapat satu lagi manfaat (diambil daripada Garis Panduan LPPSA, sila rujuk muka surat 38), iaitu:
“Bagi rumah bertanah, pengiraan akan bermula pada bulan berikutnya selepas bayaran kemajuan 100 peratus dikeluarkan atau pada bulan ke dua puluh lima (25) daripada tarikh kelulusan, yang mana terdahulu.”
Maknanya, dengan pinjaman perumahan LPPSA, kakitangan kerajaan tidak perlu membayar kadar faedah setiap bulan mengikut peratus (%) projek siap dibina, seperti pinjaman perumahan biasa.
pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia
Untuk rumah atas tanah yang baru, peminjam tak perlu membuat bayaran balik sehingga rumah siap 100% jika memenuhi salah satu syarat di bawah:
 • Rumah siap dalam tempoh 24 bulan (2 tahun) daripada tarikh kelulusan pinjaman; atau
 • Bayaran penuh dibuat kepada pemaju selepas rumah siap dibina
Pembayaran balik boleh juga dibuat melalui potongan pencen jika peminjam telah bersara, ataupun potongan gaji bagi peminjam yang masih berkhidmat .
Kalau anda masih belum yakin dengan LPPSA, berikut adalah manfaat lain skim pinjaman ni:
 • Boleh digunakan untuk pembiayaan individu untuk membeli hartanah di atas tanah berstatus pertanian.
 • Pembiayaan secara individu dibenarkan walaupun Perjanjian Jual Beli (S&P) mengandungi dua nama.
 • Pembiayaan untuk pembelian rumah kos rendah yang dalam pembinaan dibenarkan, dengan syarat.
 • Pembiayaan untuk pembelian petak rumah yang telah siap tetapi belum memiliki hakmilik Strata dibenarkan, dengan syarat ia dibuat dibawah pembelian harta sekunder assignment, dan pembeli tidak dibenarkan menjual petak rumah tersebut kepada orang lain sehingga hakmilik Strata dikeluarkan.
 • Pembiayaan untuk pembelian hartanah oleh adik-beradik dibenarkan.
 • Pembiayaan pembinaan rumah atas tanah kepunyaan pasang dibenarkan, tetapi dengan syarat pasangan merupakan pemilik bersama tanah tersebut.

3) Bagaimana pinjaman LPPSA berfungsi?

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia
Pertama sekali, anda perlu menentukan amaun kelayakan pembiayaan untuk mengelakkan daripada permohonan anda ditolak.
Amaun ini boleh didapati dengan menggunakan Kalkulator Pembiayaan yang telah disediakan pada laman web LPPSA.
Mengikut jadual kelayakan pembiayaan LPPSA, potongan pinjaman perumahan kerajaan dan potongan-potongan lain tidak boleh melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap.
Di samping itu, jumlah hutang tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Sila rujuk di sini untuk maklumat tentang kelayakan maksimum berdasarkan pendapatan bersih.
Secara umumnya, selepas mengetahui kelayakan pembiayaan, anda bolehlah mengikuti proses pembiayaan LPPSA seperti berikut:
 • Permohonan dalam talian dan penerimaan tawaran
 • Pemprosesan dan kelulusan
 • Cagaran harta kepada lembaga
 • Bayaran premium insurans
 • Pengeluaran bayaran
 • Bayaran balik pembiayaan
 • Pemantauan dan pemulihan ke atas peminjam ingkar (jika berkaitan)
 • Penyelesaian pembiayaan sepenuhnya
 • Pemulangan dokumen hakmilik
 • Pemulangan baki kredit dan tutup akaun
Dokumen yang perlu disediakan dan diisi dengan lengkap untuk permohonan pembiayaan perumahan sektor awam adalah:
 • Borang permohonan
 • Aqad perlindungan takaful (hanya untuk pemilihan panel takaful)
 • Surat persetujuan penyelesaian hutang pembiayaan perumahan sektor awam
 • Semua dokumen sokongan yang diperlukan
PGMY_No_1
Selepas permohonan dihantar, proses kelulusan pembiayaan akan mengambil tempoh sekitar 6-21 hari, bergantung kepada jenis pinjaman yang dimohon.
Jika dokumen tak diisi dengan lengkap, permohonannya mungkin tak diluluskan, jadi pastikan semua maklumat telah dikemas kini dengan betul!

4) Syarat kelayakan peminjam

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia
Untuk memohon pinjaman perumahan kerajaan, anda perlu memenuhi kriteria di bawah:
Syarat kelayakan LPPSA
 • Warganegara Malaysia.
 • Kakitangan dalam sektor awam yang berjawatan tetap.
 • Sudah menerima surat pengesahan jawatan.
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya setahun.
 • Borang permohonan dikemukakan setahun sebelum bersara / tamat perkhidmatan.
 • Perjanjian Jual Beli (S&P) atau Perjanjian Pembinaan Rumah perlukan penyaksian peguam.
 • Bukan seorang yang:
  • Bankrap
  • Terlalu banyak berhutang
  • Pemakan gaji tidak berkemampuan
  • Dalam proses dikenakan tindakan tatatertib
  • Masih bekerja secara kontrak
Tapi kena ingat untuk pinjaman bersama suami isteri, pinjaman ambil alih antara suami dan isteri, serta pinjaman dua (2) nama di dalam S&P wajib disertakan dengan salinan sijil nikah atau pendaftaran perkahwinan yang disahkan oleh Ketua Jabatan pemohon.
Contoh pemohon yang layak memohon untuk pembiayaan LPPSA ialah:
 • Anggota perkhidmatan awam, polis, tentera, pentadbiran negeri, pentadbiran persekutuan
 • Ahli Dewan Undangan Negeri, Parlimen, hakim
 • Badan-badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, dan kerajaan negeri
Jadi, agak-agak anda layak tak?

LPPSA dan MBSB Sudah Memperkenalkan Skim Pembiayaan Bersama

Skim ini membenarkan semua penjawat awam yang ingin memiliki rumah idaman bersama dengan suami, isteri, ibu, bapa atau anak yang berkhidmat di sektor swasta.
pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia
Penjawat awam akan mendapat pinjaman daripada LPPSA, manakala pemohon bersama yang berkhidmat di sektor swasta boleh mendapatkan pinjaman daripada MBSB bank
Menerusi skim ini, kakitangan awam dan peminjam bersama akan dapat mengurangkan komitmen bulanan dengan berkongsi jumlah bayaran balik pembiayaan.
Selain itu, pembiayaan yang diberikan juga lebih tinggi berbanding dengan individu memohon secara persendirian, jadi mereka dapat mencari dan membeli hartanah yang lebih selesa.
Pinjaman daripada skim ini akan menawarkan dua kategori iaitu pembiayaan untuk rumah telah siap dan juga bagi rumah yang masih dalam pembinaan.
Sebagai kakitangan kerajaan, anda haruslah mengambil kesempatan ke atas peluang yang ada ini.
Anda sangat bertuah kerana mempunyai kelebihan dalam mencari pinjaman perumahan, jadi jangan sia-siakan peluang untuk mendapatkan rumah yang sentiasa diidamkan itu!
Panduan Relevan

Kalkulator Kemampuan

Anggar Kemampuan Anda Untuk Rumah Baru