Bajet 2024: Penambahan Dana SJKP, Insentif Hartanah, Cukai Perkhidmatan, Diskaun PTPTN & Bantuan Kewangan Dan Insentif Lain

asmui
Bajet 2024: Penambahan Dana SJKP, Insentif Hartanah, Cukai Perkhidmatan, Diskaun PTPTN & Bantuan Kewangan Dan Insentif Lain
Setelah beberapa bulan menantikan Belanjawan 2024 dengan penuh harapan dan semangat, akhirnya semua persoalan mengenai apa yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah terjawab pada 13 Oktober 2023.
Dengan tema, "Reformasi Ekonomi, Memperkasa Rakyat", Bajet 2024 atau Belanjawan MADANI Kedua ini telah memperuntukkan RM393.8 bilion iaitu Belanjawan tertinggi pernah dibentangkan dalam sejarah.
Bajet ini menggambarkan usaha berterusan kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup dan meningkatkan peluang perkerjaan serta meyokong iklim pelaburan yang kondusif dalam mengatasi cabaran global masa kini.
Intipati Belanjawan 2024 merangkumi pelbagai insentif dan subsidi untuk rakyat jelata, dengan fokus yang juga diberikan kepada golongan wanita, kanak-kanak, dan belia.
Berikut adalah insentif, reformarsi dan senarai bantuan kerajaan 2024 utama seperti yang dinyatakan dalam ucapan Bajet 2024.

1. SJKP, Projek Perumahan Terbengkalai dan Lain-Lain Insentif Perumahan

 • Bermula tahun ini, kerajaan telah mewujudkan satu pasukan di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) untuk menangani isu projek perumahan swasta lewat, sakit dan terbengkalai yang menghimpit pembeli rumah. Setakat Ogos, 256 projek sakit atau lebih 28,000 unit rumah telah dipulihkan melibatkan Nilai Pembangunan Kasar RM23.37 bilion.
 • Bagi tahun 2024, RM2.47 bilion disediakan secara keseluruhan untuk melaksanakan projek perumahan rakyat yang dibahagikan seperti berikut:
  • RM1 bilion bagi menggalakkan pemaju yang berwibawa memulihkan projek terbengkalai yang telah dikenal pasti.
  • RM546 juta bagi meneruskan 36 Program Perumahan Rakyat (PPR) termasuk satu projek baharu di Kluang, Johor. 15 buah PPR dijangka siap tahun depan untuk manfaat 5,100 bakal penghuni baru.
  • RM358 juta bagi meneruskan 14 Program Rumah Mesra Rakyat untuk membina 3,500 unit rumah.
  • RM460 juta bagi menyediakan bantuan kepada kira-kira 65,000 rakyat susah di desa untuk membina baharu atau membaik pulih rumah yang telah daif.
  • RM100 juta untuk menyelenggara perumahan berstrata kos rendah dan sederhana awam dan swasta seluruh negara seperti kerja-kerja membaiki tangki air, bumbung, dan sistem pendawaian serta memasang kamera litar tertutup.
 • Skim Jaminan Kredit Perumahan (SKJP) akan ditambah sehingga RM10 bilion berbanding RM5 bilion pada tahun 2023. Peruntukan baru ini akan dapat memanfaatkan 40,000 peminjam!
 • Peruntukan RM100 juta kepada Kampung Baru Cina bagi menyediakan kemudahan infrastruktur asas dan kemudahan sosial bagi memastikan kesejahteraan penduduk kampung.

2. Pengecualian Duti Setem Bajet 2024

 • Bajet 2024 tidak mengumumkan tentang pengecualian lanjut duti setem bagi rumah pertama.
 • Tetapi, berdasarkan Bajet 2023, pengecualian duti setem ini akan berlangsung sehingga 2025 bagi hartanah berharga RM500,000 dan ke bawah.
 • Pengecualian duti setem yang masih berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2023 menurut Bajet 2023 adalah:
Pengecualian duti setem 100% diberi bagi pembelian rumah berharga tidak melebihi RM500,000.
Pengecualian duti setem 75% diberi bagi pembelian rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1,000,000.
 • Namun, duti setem akan dikenakan pada kadar rata 4% ke atas surat cara pindah milik harta tanah oleh individu bukan warganegara dan syarikat milik asing kecuali individu pemastautin tetap di Malaysia sebagai langkah mengawal harga harta tanah.
 • Bermula tahun 2024 juga, surat cara pindah milik harta tanah melibatkan benefisiari melepaskan hak kepada benefisiari yang layak mengikut wasiat atau faraid atau Akta Pembahagian 1958 hanya dikenakan duti setem sebanyak RM10 ketimbang kadar ad-valorem sebelum ini.

3. Bantuan Kewangan Bajet 2024

Bantuan kewangan 2024 merangkumi Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA).
Pemberian tunai kepada rakyat melalui STR akan ditambah baik dan ditingkatkan seperti berikut untuk tahun depan:
 • Peruntukan STR meningkat daripada RM8 bilion kepada RM10 bilion.
 • Kadar maksimum STR meningkat daripada RM3,100 kepada RM3,700.
 • Kadar minimum STR untuk golongan bujang meningkat daripada RM350 kepada RM500.
 • Bayaran pertama STR dinaikkan kepada RM500 ringgit yang dijangka akan disalurkan sebelum bulan Ramadan.
 • Pemberian STR akan memanfaat 9 juta penerima atau 60% daripada penduduk dewasa Malaysia.
Nota Penting: Permohonan baru STR akan dibuka seawal November 2023 dan permohonan akan dibuka sepanjang tahun berbanding setahun sekali sebelum ini. Dapatkan maklumat terkini di sini.
Tahun ini juga, kerajaan telah memperkenalkan SARA dengan mengkreditkan ke dalam myKad 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh enam bulan. Berita baik! Manfaat SARA akan diteruskan untuk tempoh 12 bulan kepada 700,000 penerima STR yang akan menerima RM100 ringgit. Status SARA boleh disemak di laman web rasmi.

4. Diskaun PTPTN

Untuk meringankan beban di samping membina sikap bertanggungjawab dalam kalangan peminjam PTPTN, diskaun bayaran balik akan diberikan bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024 dengan kadar berikut:
Diskaun Pertama10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman
Diskaun Kedua10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50 peratus daripada baki hutang dalam sekali bayaran
Diskaun Ketiga15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual
Lihat hartanah untuk disewa

5. Pengecualian Cukai Pendapatan ISSB

 • Pengecualian cukai pendapatan bagi pendapatan yang dijana melalui transaksi Islamic Securities Selling and 36 Buying (ISSB) bermula tahun taksiran 2024.
 • Ini adalah untuk meningkatkan keseluruhan jumlah dagangan sekuriti dan kecairan pasaran saham patuh syariah melalui penglibatan pelabur dan broker yang lebih ramai dalam ISSB selain memastikan layanan setara yang diberikan bagi transaksi Securities Borrowing and Lending (SBL).

6. Kenaikan Cukai Perkhidmatan

Pada tahun depan, beberapa langkah reformasi percukaian akan dilaksanakan bagi meluaskan asas hasil negara seperti:
 • Kenaikan kadar Cukai Perkhidmatan kepada 8% berbanding 6% pada ketika ini. Namun, tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman; telekomunikasi; logistik dan parking.
 • Skop perkhidmatan bercukai akan diluaskan untul meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penajajaminan dan karaoke.
Bajet 2024, intipati belanjawan 2024, bantuan kewangan 2024, senarai bantuan kerajaan 2024, cukai pendapatan, duti setem, rumah pertama, hartanah, diskaun PTPTN

7. Penambaikan Sistem Pengangkutan

Projek-projek infrastruktur utama jalan raya yang terus diperhebatkan adalah:
 • Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak dijangka siap sepenuhnya pada tahun depan. Sementara itu, proses tender bagi 19 pakej kerja untuk projek Pan Borneo Sabah Fasa 1b dengan jajaran 366 kilometer melibatkan kos RM15.7 bilion akan diselesaikan bulan November ini.
 • Projek Sarawak-Sabah Link Road (SSLR) Fasa 2 dengan jajaran lebih 320 kilometer melibatkan kos hampir RM7.4 bilion akan mula dilaksanakan penghujung tahun ini.
 • Projek pelebaran Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) daripada empat kepada enam lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam dengan kos RM931 juta bagi melancarkan keperluan peningkatan kenderaan.
Subsidi pengangkutan awam yang akan terus disediakan adalah:
 • RM96 juta Dana Sokongan Bas Henti-henti bagi membantu menampung kos operasi harian pengendali bas henti-henti yang perlu meneruskan perkhidmatan di laluan kurang penumpang di kawasan desa.
 • RM150 juta bagi meneruskan Program Transformasi Bas Henti-henti termasuk meluaskan manfaatnya ke tiga lokasi baharu iaitu Kota Bharu, Kuantan dan Kota Setar.
 • RM209 juta bagi pengangkutan udara untuk manfaat penduduk desa dan pedalaman Sabah dan Sarawak.
 • Manfaat pas bulanan My50 akan diteruskan Kepada lebih 180,000 penduduk Lembah Klang yang menggunakan perkhidmatan bas dan rel PRASARANA.
Selain itu,
 • Cadangan pembinaan lima stesen LRT3 yang dibatalkan sebelum ini iaitu stesen Tropicana, Raja Muda, Temasya, Bukit Raja dan Bandar Botanik akan diteruskan semula. Pengekalan stesen-stesen ini bakal memanfaatkan 2 juta penduduk dengan kos sebanyak RM4.7 bilion.
 • Berdasarkan anggaran awal, projek LRT Pulau Pinang ke Seberang Perai seperti yang dirancang Kerajaan Negeri berjumlah RM10 bilion menurut kaedah kerjasama awam-swasta (PPP).
Lihat hartanah untuk dijual

8. Inisiatif Perubatan MADANI

 • Skim Perubatan MADANI akan diperluas ke seluruh negara dengan peruntukan RM100 juta akan memanfaatkan 700,000 rakyat.
 • Skim mySalam akan diteruskan lagi bagi tempoh dua tahun.
 • RM50 juta disediakan untuk tuntutan kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung.

9. Inisiatif Ekonomi Komuniti MADANI

 • Pengenalan Program Komuniti MADANI di bawah seliaan ICU, Jabatan Perdana Menteri untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti melibatkan lima sektor tumpuan iaitu:
 • Pertanian dan makanan
 • Jahitan dan kraf tangan
 • Herba dan kesihatan
 • Pelancongan dan hospitaliti
 • Aktiviti hijau dan kitar semula
 • Peruntukan RM1 bilion di bawah Dana Komuniti MADANI (DKM) bagi menyediakan geran antara RM50,000 hingga RM100,000 kepada komuniti untuk menjayakan Program Komuniti MADANI.
 • Pengenalan Program Kampung Angkat MADANI dengan tumpuan melengkapkan kemudahan asas termasuk internet di kawasan desa yang terpinggir.

10. Peruntukan Untuk Hadapi Banjir Bajet 2024

Saban tahun bencana banjir melanda dan menyebabkan kerugian ribuan ringgit serta risiko keselamatan kepada rakyat yang terkesan. Oleh itu,
 • 33 Projek Tebatan Banjir Berkeutamaan Tinggi akan mula dilaksanakan dengan kos melibatkan RM11.8 bilion.
 • Antara projek terlibat termasuklah Rancangan Tebatan Banjir di:
 • Lembangan Sungai Pahang, Pahang
 • Sungai Langat Fasa 2, Selangor
 • Sungai Jelai, Kuala Pilah, Negeri Sembilan
 • Sungai Likas, Kota Kinabalu, Sabah
 • Kuching Fasa 2, Sarawak
 • Baling Fasa 2, Kedah
 • Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 2, Kelantan

11. Perlindungan Sosial & KWSP

 • Peningkatan kadar tanggungan Kerajaan di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS) kepada 90% dengan peruntukan RM100 juta.
 • Peningkatan had caruman padanan Kerajaan di bawah program i-Saraan KWSP kepada RM500 setahun, terhad kepada RM5,000 seumur hidup.
 • Peningkatan had caruman padanan Kerajaan di bawah program i-Suri KWSP ditingkatkan kepada RM300 setahun, terhad kepada RM3,000 seumur hidup.
 • Penerusan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah dengan peruntukan RM50 juta akan memanfaatkan lebih 400,000 suri rumah wanita yang berdaftar di bawah eKasih.
 • Program i-Sayang KWSP akan diperluas untuk turut membolehkan isteri memindahkan 2 peratus caruman KWSP syer pekerja kepada suami.
 • Akaun ahli KWSP akan distrukturkan semula untuk memperkasa simpanan persaraan. Akaun Fleksibel KWSP akan diperkenalkan sebagai akaun baharu yang boleh diakses ahli pada bila-bila masa.
Terokai hartanah untuk disewa

12. Pelonggaran Syarat MM2H

 • Bagi meningkatkan kedatangan pelancong dan pelabur asing ke Malaysia, syarat-syarat sedia ada bagi permohonan Malaysia My Second Home (MM2H) akan dilonggarkan.
 • Penambahbaikan MM2H dijangka dapat meningkatkan aktiviti pelaburan dalam pasaran kewangan Malaysia dan industri hartanah negara.
Bajet 2024, intipati belanjawan 2024, bantuan kewangan 2024, senarai bantuan kerajaan 2024, cukai pendapatan, duti setem, rumah pertama, hartanah, diskaun PTPTN

13. Bantuan Kepada Wanita & Kanak-Kanak Bajet 2024

Bagi golongan wanita:
 • Lanjutan pengecualian cukai bagi wanita yang Kembali bekerja sehingga 31 Disember 2027.
 • Peningkatan had pengecualian cukai pendapatan ke atas elaun penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak daripada RM2,400 kepada RM3,000.
Bagi kanak-kanak:
 • Peruntukan sebanyak RM586 juta bagi S dibahagikan seperti berikut:
  • RM31 juta untuk pembinaan 10 buah TABIKA dan TASKA baru. Antaranya di Kampung Paya Berenjut, Kemaman, Terengganu; Felda Jelai 1, Tampin, Negeri Sembilan dan Taman Kota Masai, Johor Bahru, Johor.
  • RM20 ringgit bagi menaik taraf premis Pendidikan Awal Kanak-kanak KEMAS.
  • RM 82 juta bagi pembinaan 26 buah prasekolah baru di bawah Kementerian Pendidikan.
  • RM20 juta untuk melaksanakan Program Pra Tahfiz KEMAS dengan sasaran untuk melahirkan 100,000 hufaz cilik menjelang 2026.

14. Bantuan Kepada Belia Bajet 2024

Kesukaran bagi golongan muda juga telah dikenal pasti melalui beberapa inisiatif berikut:
 • Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke universiti awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini selari dengan nilai pemberian Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP) oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak.
 • Pelajar sedia ada yang tidak mampu membayar yuran pengajian tidak akan disekat bagi mendaftar subjek pada setiap semester dan bayaran boleh dilunaskan selepas pendaftaran subjek.
 • Ganjaran RM500 kepada golongan belia yang berjaya melakukan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 • RM20 juta untuk Rakan Muda memperbanyak pengisian program-program belia dalam usaha membentuk jati diri dan keperibadian anak muda Malaysia.
 • RM20 juta bagi meneruskan Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) yang telah melahirkan lebih 7,000 usahawan belia Bumiputera dan mewujudkan hampir 14,000 peluang pekerjaan sejak dilaksanakan.
 • RM10 juta untuk meneruskan Skim TEKUN Belia Mobilepreneur bagi membiayai modal anak muda terlibat dalam perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal.
 • RM30 juta bagi mempromosi Malaysia sebagai hab pembangunan industri esukan dan menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur di Malaysia dalam pembangunan produk digital mereka bersama-sama bakat tempatan.
Lihat senarai penuh peruntukan yang diumumkan dan juga ketahui bantuan khusus untuk anda di bawah Bajet 2024 di laman web Belanjawan 2024 Malaysia Madani.
Penafian: Maklumat disediakan adalah maklumat umum sahaja. PropertyGuru International (Malaysia) tidak mempunyai tanggungjawab perwakilan atau penjaminan berkaitan maklumat diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perwakilan atau penjaminan berkaitan ketepatan bagi sebarang tujuan maklumat yang mana dibenarkan undang-undang. Walaupun semua usaha telah diambil bagi memastikan maklumat disediakan di dalam artikel ini adalah tepat, boleh dipercayai dan lengkap ketika ia ditulis, maklumat disediakan di dalam artikel tidak boleh disandarkan untuk membuat sebarang keputusan kewangan, pelaburan, harta tanah atau perundangan. Selain itu, maklumat tersebut tidak seharusnya menggantikan nasihat profesional terlatih yang mempertimbangkan fakta dan situasi persendirian anda, dan kami tidak menerima pertanggungjawaban jika anda menggunakan maklumat tersebut bagi membuat keputusan.