Pinjaman Perumahan Kerajaan (LPPSA) - Apa Yang Anda Perlu Tahu

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) adalah badan yang telah dicipta khas untuk menyediakan pinjaman perumahan kerajaan untuk penjawat awam. Jika anda ialah kakitangan kerajaan, anda haruslah mengambil kesempatan ke atas peluang yang ada ini!
pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

Sebenarnya masih ramai rakyat Malaysia yang bergelut untuk memiliki rumah sendiri, baik pekerja dari sektor kerajaan ataupun swasta.

Memang ada pelbagai jenis pinjaman perumahan dan initiatif kerajaan yang ada di luar sana untuk membantu semua pembeli rumah.

Tetapi kali ini, kami ingin mengupas tentang membeli rumah menggunakan pinjaman perumahan kerajaan bagi penjawat awam.

Berdasarkan laporan Berita Harian, Presiden CUEPACS (Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam) mengatakan masih ramai penjawat awam yang belum memiliki kediaman sendiri.

Kesimpulannya, ada kemungkinan masih ramai kakitangan kerajaan yang tidak mengetahui tentang pinjaman perumahan kerajaan yang telah dicipta khas untuk mereka ini. 

Menggunakan panduan di bawah, anda akan mendapat maklumat penting tentang pinjaman perumahan kerajaan iaitu Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA), manfaat daripada pinjaman, bagaimana pinjaman tersebut berfungsi dan kelayakan untuk memohon.

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

 

Tentang Pinjaman Perumahan LPPSA

1) Latar belakang

LPPSA yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) telah ditubuhkan sejak tahun 2016.

Ia adalah badan berkanun yang bertanggungjawab menguruskan pembiayaan perumahan bagi sektor awam.

Setiap tahun LPPSA telah meluluskan hampir 40,000 permohonan dengan kadar penolakan yang rendah.

Buat masa ini, RM9-10 bilion setahun telah dikeluarkan oleh LPPSA untuk pinjaman perumahan kepada penjawat awam, dan untuk tahun ini mereka menyasarkan jumlah pembiayaan sehingga RM12 bilion.

Terdapat tujuh jenis pinjaman yang disediakan oleh LPPSA:

 • Jenis I: Membeli rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap
 • Jenis II: Membina rumah di atas tanah sendiri
 • Jenis III: Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan
 • Jenis IV: Membeli tanah dengan tujuan membina rumah
 • Jenis V: Menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank / institusi kewangan
 • Jenis VI: Membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman BPP / LPPSA
 • Jenis VII: Membuat kerja ubahsuai atas rumah atau petak rumah kediaman

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

2) Manfaat pinjaman

Pelbagai kelebihan pinjaman perumahan kerajaan boleh dinikmati oleh penjawat awam antaranya adalah:

 • Mendapat pinjaman sehingga 100% dengan kadar faedah yang lebih rendah pada 4.0%.
 • Layak memohon pembiayaan kedua, dengan syarat baki hutang pembiayaan pertama selesai sepenuhnya, dan kelayakan tertakluk kepada ansuran bulanan tidak melebihi 50% daripada gaji pokok semasa.
 • Tempoh pinjaman untuk pinjaman pertama adalah selama 30 tahun, manakala untuk pinjaman kedua adalah selama 25 tahun. Tempoh ini juga bergantung kepada usia peminjam.
 • Pakej perumahan sehingga usia 90 tahun (berbeza dengan pinjaman bank yang menghadkan sehingga usia 75 tahun).
 • Faedah atas baki pinjaman mengikut kaedah baki berkurangan bagi setiap bulan jadi faedah bagi bulan seterusnya akan berkurangan.

Selain itu, terdapat satu lagi manfaat (diambil daripada Garis Panduan LPPSA, sila rujuk muka surat 38), iaitu:

“Bagi rumah bertanah, pengiraan akan bermula pada bulan berikutnya selepas bayaran kemajuan 100 peratus dikeluarkan atau pada bulan ke dua puluh lima (25) daripada tarikh kelulusan, yang mana terdahulu.”

Maknanya, dengan pinjaman perumahan LPPSA, kakitangan kerajaan tidak perlu membayar kadar faedah setiap bulan mengikut peratus (%) projek siap dibina, seperti pinjaman perumahan biasa.

Untuk rumah atas tanah yang baru, peminjam tak perlu membuat bayaran balik sehingga rumah siap 100% jika memenuhi salah satu syarat di bawah:

 • Rumah siap dalam tempoh 24 bulan (2 tahun) daripada tarikh kelulusan pinjaman; atau
 • Bayaran penuh dibuat kepada pemaju selepas rumah siap dibina

3) Bagaimana ia berfungsi?

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

Pertama sekali, anda perlu menentukan amaun kelayakan pembiayaan untu mengelakkan daripada permohonan anda ditolak.

Amaun ini boleh didapati dengan menggunakan Kalkulator Pembiayaan yang telah disediakan pada laman web LPPSA.

Mengikut jadual kelayakan pembiayaan LPPSA, potongan pinjaman perumahan kerajaan dan potongan-potongan lain tidak boleh melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap.

Di samping itu, jumlah hutang tidak boleh melebihi 80% daripada pendapatan bersih. Sila rujuk di sini untuk maklumat tentang kelayakan maksimum berdasarkan pendapatan bersih.

Secara umumnya, selepas mengetahui kelayakan pembiayaan, anda bolehlah mengikuti proses pembiayaan LPPSA seperti berikut:

 • Permohonan dalam talian dan penerimaan tawaran
 • Pemprosesan dan kelulusan
 • Cagaran harta kepada lembaga
 • Bayaran premium insurans
 • Pengeluaran bayaran
 • Bayaran balik pembiayaan
 • Pemantauan dan pemulihan ke atas peminjam ingkar (jika berkaitan)
 • Penyelesaian pembiayaan sepenuhnya
 • Pemulangan dokumen hakmilik
 • Pemulangan baki kredit dan tutup akaun

4) Syarat kelayakan peminjam

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

Untuk memohon pinjaman perumahan kerajaan, anda perlu memenuhi kriteria di bawah:

 • Warganegara Malaysia.
 • Kakitangan dalam sektor awam yang berjawatan tetap.
 • Sudah menerima surat pengesahan jawatan.
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya setahun.
 • Borang permohonan dikemukakan setahun sebelum bersara / tamat perkhidmatan.
 • Perjanjian Jual Beli (S&P) atau Perjanjian Pembinaan Rumah perlukan penyaksian peguam.
 • Bukan seorang yang:
  • Bankrap
  • Terlalu banyak berhutang
  • Pemakan gaji tidak berkemampuan
  • Dalam proses dikenakan tindakan tatatertib
 • Pinjaman bersama suami isteri, Pinjaman ambil alih antara suami dan isteri, serta Pinjaman dua (2) nama di dalam S&P wajib disertakan dengan salinan sijil nikah atau pendaftaran perkahwinan yang disahkan oleh Ketua Jabatan pemohon.

 

LPPSA dan MBSB Telahpun Memperkenalkan Skim Pembiayaan Bersama

Skim ini membenarkan semua penjawat awam yang ingin memiliki rumah idaman bersama dengan suami, isteri, ibu, bapa atau anak yang berkhidmat di sektor swasta.

pinjaman perumahan, pinjaman perumahan kerajaan, penjawat awam, kakitangan kerajaan, pinjaman perumahan kerajaan malaysia

Penjawat awam akan mendapat pinjaman daripada LPPSA, manakala pemohon bersama yang berkhidmat di sektor swasta boleh mendapatkan pinjaman daripada MBSB bank

Menerusi skim ini, kakitangan awam dan peminjam bersama akan dapat mengurangkan komitmen bulanan dengan berkongsi jumlah bayaran balik pembiayaan.

Selain itu, pembiayaan yang diberikan juga lebih tinggi berbanding dengan individu memohon secara persendirian, jadi mereka dapat mencari dan membeli hartanah yang lebih selesa.

Pinjaman daripada skim ini akan menawarkan dua kategori iaitu pembiayaan untuk rumah telah siap dan juga bagi rumah yang masih dalam pembinaan.

Sebagai kakitangan kerajaan, anda haruslah mengambil kesempatan ke atas peluang yang ada ini.

Anda sangat bertuah kerana mempunyai kelebihan dalam mencari pinjaman perumahan, jadi jangan sia-siakan peluang untuk mendapatkan rumah yang sentiasa diidamkan itu!

Read Next

Feedback