4 hasil carian untuk 'cob'

Cara Kira Yuran Penyelenggaraan Mengikut Keluasan Rumah

Apa Hak Saya Sebagai Pemilik Hartanah Strata Di Malaysia?

Siapa Pesuruhjaya Bangunan (COB) Dan Apa Kerja Mereka?

Tahu Tak Apa Itu Badan Pengurusan Bersama (JMB), Perbadanan Pengurusan (MC) dan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Sub-MC) Hartanah?