1 Answer

askguru expert
Hai Puan/Tuan,

Untuk unit/halaman yang anda siarkan soalan anda, ia adalah RM650 sebulan. Anda boleh menghubungi ejen untuk maklumat lanjut: Ray Lee di +60 16 333 8132  .

Salam sejahtera,
Pasukan PropertyGuru Read More
0