1 Answer

askguru expert
Hai Puan/Tuan,

Syarat-syarat yang pemohon perlu penuhi untuk skim Rumah Selangorku adalah di bawah:
- Berumur lebih dari 18 tahun
- Warganegara Malaysia
- Penduduk Selangor
- Belum lagi memiliki hartanah
- Pendapatan isi rumah maksimum sebanyak RM10,000
- Satu permohonan Rumah Selangorku saja untuk setiap isi rumah
- Pemohon perseorangan dengan tanggungan boleh memohon

Untuk maklumat lanjut mengenai Rumah Selangorku, anda boleh rujuk pada artikel ini: https://www.propertyguru.com.my/property-guides/apa-rumah-selangorku-adakah-saya-layak-16249

Salam sejahtera,
Pasukan Property Read More
0