1 Answer

askguru expert
Hai Puan / Tuan,

Maaf, tetapi kami perlu mengetahui harta yang anda maksudkan. Sila tinggalkan soalan anda di AskGuru dengan nama harta tanah tersebut. Terima kasih!

Selamat sejahtera,
Pasukan PropertyGuru Read More

0