1 Answer

askguru expert
Hai Puan/Tuan,

Biasanya terdapat 3 jenis deposit yang terlibat - earnest deposit, deposit keselamatan, dan deposit utiliti. Anda boleh dapat maklumat mengenai deposit di sini: https://www.propertyguru.com.my/property-guides/renting-a-property-deposits-recurring-costs-tenancy-agreements-and-responsibility-6951

Anda juga boleh menghubungi ejen harta tanah yang telah menyenaraikan unit untuk disewa di sini untuk maklumat lanjut mengenai deposit dan unit: https://www.propertyguru.com.my/property-for-rent/at-mercu-summer-suites-kuala-lumpur-8252

Salam sejahtera,
Pasukan PropertyGuru Read More
0