1 Answer

askguru expert
Hai Puan/Tuan,

Sila hubungi ejen yang menyenaraikan unit tersebut untuk maklumat lanjut: Eddy Fow di +60 12 264 0744.

Salam sejahtera,
Pasukan PropertyGuru Read More

0