1 Answer

askguru expert
Hai Puan/Tuan,

Anda boleh cuba berunding dengan tuan rumah anda untuk memberi anda sedikit masa untuk membayar sewa.

Sekiranya perjanjian penyewaan anda dengan jelas menyatakan bahawa tuan rumah tidak mempunyai hak untuk memasuki rumah penyewa tanpa persetujuan, maka anda juga boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap tuan rumah tu sekiranya mereka memasuki rumah anda tanpa makluman.

Tetapi, ini hanya sekiranya penyewa tidak melanggar mana-mana syarat perjanjian. Oleh itu, jika anda didapati atau disyaki telah melanggar perjanjian kontrak, tuan rumah kemudian berhak memasuki rumah anda dan mengambil tindakan terhadap anda di bawah perintah mahkamah.

Anda boleh rujuk pada artikel ini untuk maklumat lanjut: https://www.propertyguru.com.my/property-guides/tak-membayar-duit-sewa-tuan-rumah-main-masuk-saja-36241

Semoga ianya dapat diselesaikan dengan sebaiknya.

Salam sejahtera,
Pasukan PropertyGuru Read More
0